Copyright

De patronen van het "Randje per Week" zijn weliswaar gratis, maar zijn en blijven eigendom van Simone de Jong van Atelier Soed Idee en Annelies van den Bergh! Je mag ze voor EIGEN GEBRUIK downloaden en printen, maar NIEMAND mag ze elders publiceren, kopiëren of delen op Facebook, Pinterest etc.!!!
The charts of "Randje per Week" ar free, but are still Copyright protected and owned by Simone de Jong of Atelier Soed Idee and Annelies van den Bergh! You can download and print them for your OWN USE, but NOBODY is allowed to publish, copy or share them to Facebook, Pinterest etc.!!!
Om de patronen op te slaan: klik met de linkermuisknop op de afbeelding om deze te vergroten, klik vervolgens met de rechtermuisknop en sla de afbeelding op op je computer. Print het patroon vervolgens vanaf je computer. Ieder patroon begint steeds met een enkele rij kruisjes, wat de laatste rij is van vorige week (deze dus niet borduren).
Op het blog van Annelies vind je iedere week de achtergrondinformatie en het originele schoollapje, waar de randjes vanaf komen.
To save the charts: click with your left mousebutton to enlarge the picture, then click right mousebutton and save picture on your computer. Print the chart from your computer. Each chart starts with a single row of stitches, which is the last row of last week (you don't stitch these).
At Annelies' blog you'll find each week the background information and the original School Sampler, where the Randjes come from.

zaterdag 22 juli 2017

Vakje per Week 2017, deel 28


Foto: Atelier Soed Idee ©

Dit is geen lastig vakje om te maken, maar wel om dat via het blog uit te leggen. We gaan ons best doen!

This is not a difficult Vakje to stitch, but it is difficult to explain on the blog. We're doing our utmost!

Het zijn 2 lagen in 2 kleuren. De onderste laag zijn kruissteken over 4 draden (2 blokjes op Aida) in de tweede kleur (bij mij blauw), de bovenste laag zijn plusjes (+) over 4 draden in de hoofdkleur (bij mij rood).

It's 2 layers in 2 colors. The bottom layer is made of large cross stitches over 4 linen threads (2 squares on Aida) in the second color (mine is blue), the top layer are plus signs (+) over 4 threads in the main color (mine is red)

LET OP: iedere rasterlijn is een weefseldraad, dus je maakt de kruizen over 4 draden (2 blokjes op Aida).
NOTE: each grey line on the chart is a thread of your fabric, so you make crosses over 4 threads (2 blocks on Aida).
(Annelies gebruikt 2 kleuren blauw) Eerst vul je het hele vakje met kruisjes. Het mooist is om eerst halve kruisjes te maken en op de terugweg maak je er hele van.

(Annelies uses 2 colors of blue) First you fill the whole square with cross stitches. It's best to make half crosses first and finish them on the way back.


Vervolgens maak je een + steek over ieder kruispunt. Dit doe je wel plusje voor plusje.
Next you make a plus + stitch over each cross. Mind you one at a time.

Als het goed is ziet het er dan zo uit:
In the end it should look like this:


Foto's: Annelies van den Bergh ©Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Bedankt voor je bericht!

Thanks for your comment!