Copyright

De patronen van het "Randje per Week" zijn weliswaar gratis, maar zijn en blijven eigendom van Simone de Jong van Atelier Soed Idee en Annelies van den Bergh! Je mag ze voor EIGEN GEBRUIK downloaden en printen, maar NIEMAND mag ze elders publiceren, kopiƫren of delen op Facebook, Pinterest etc.!!!
The charts of "Randje per Week" ar free, but are still Copyright protected and owned by Simone de Jong of Atelier Soed Idee and Annelies van den Bergh! You can download and print them for your OWN USE, but NOBODY is allowed to publish, copy or share them to Facebook, Pinterest etc.!!!
Om de patronen op te slaan: klik met de linkermuisknop op de afbeelding om deze te vergroten, klik vervolgens met de rechtermuisknop en sla de afbeelding op op je computer. Print het patroon vervolgens vanaf je computer. Ieder patroon begint steeds met een enkele rij kruisjes, wat de laatste rij is van vorige week (deze dus niet borduren).
Op het blog van Annelies vind je iedere week de achtergrondinformatie en het originele schoollapje, waar de randjes vanaf komen.
To save the charts: click with your left mousebutton to enlarge the picture, then click right mousebutton and save picture on your computer. Print the chart from your computer. Each chart starts with a single row of stitches, which is the last row of last week (you don't stitch these).
At Annelies' blog you'll find each week the background information and the original School Sampler, where the Randjes come from.

zaterdag 27 mei 2017

Vakje per Week 2017, deel 20


Uiteraard kan een alfabet niet ontbreken in de vakjes! Niet te moeilijk met deze warmte....

Of course we must have an alfabet in the Vakjes! Nice and easy with the warm weather...

Foto's: Annelies van den Bergh ©zaterdag 20 mei 2017

Vakje per Week 2017, deel 19

Dit Vakje lijkt in eerste instantie heel ingewikkeld, maar dat is het zeker niet! Je moet het eigenlijk "uit elkaar" trekken en het op een Holbein-achtige manier borduren:

This Vakje looks complicated, but it really isn't it! You must see all the rows seperate from each other and stitch them in a Blackwork manner:


Ik hoop dat dit meer duidelijk maakt? Je borduurt het op en neer. Rij 1 heen, rij 2 terug, rij 3 weer heen en rij 4 weer terug. Horizontaal doe je op dezelfde manier van rechts naar links en weer terug.
I hope this makes sense? You stitch up and down. Row 1 down, Row 2 up, Row 3 down again and Row 4 up again. Horizontal you do the same from left to right and back again.

Foto's: Annelies van den Bergh ©

zaterdag 13 mei 2017

Vakje per Week 2017, deel 18

Jullie kunnen opgelucht adem halen! Deze week een makkelijk, maar liefdevol vakje. ♥

You can relax now. This week an easy, but loving Vakje. ♥

Foto's: Annelies van den Bergh ©

zaterdag 6 mei 2017

Vakje per Week 2017, deel 17


Deze week gaan we wat andere steken doen dan kruissteek! Kijk ook goed naar de foto van Annelies haar Vakje, want mijn borduurprogramma kon hier niet goed mee overweg.
Het kleine blauwe sterretje is de koninginnesteek (dus MET een gaatje in het midden)

This week we're stitching some special stitches! Please take a good look at the picture of Annelies' Vakje, because my stitching software, wasn't aible to produce a correct chart for this.
The little blue star is an Algerian eyelet stitch.

Bron: Nenne Design
De rode, grotere ster op het patroon is eigenlijk een bloemetje in de "Lazy Daisy"steek.

The red, larger star on the chart is actually a "Lazy Daisy" stitch.
En dat ziet er dan zo uit:

Which will look like this:

Foto's: Annelies van den Bergh ©

Borduur je het patroon op de grote lap, dus MET de rand? Let dan op het middelpunt van de rand, linksonder op het patroon! Aangegeven met een ➤. Er zitten nu geen verrassingen meer in de rand, dus als je je verveelt, kun je verder borduren aan de rand.

Are you stitching the patterns as a large piece, WITH the border? Please pay attention to the center of the border,bottom left on the chart! Marked with a ➤. There are no more surprises in the border, so if you're bored, you can continue with the rest of the border.

Ik ben bezig met de laatste dingen in mijn Atelier, volgende week ben ik weer bij ;)

I'm working on the last finishing things in my new Atelier, next week I'm all caught up again ;)